med olika strukturer, vinklar, perspektiv, samt reflektioner och komponeringen av bilden  Att kanske ge enkelheten ett konstnärligt uttryck som kan ge betraktaren möjlighet att fylla på med sin egen fantasi.