låt fantasin flöda och den finns kanske precis framför dig eller eller om du tittar ner så är den där.

*

Vi fortsätter 2021 och har nu även lagt till stillében –  vi börjar året 2020 som vi avslutar och då kan små hemmaprojekt vara lämpliga när vi får vara inne och hemma alltmer och kanske att det förändras och vi kan ta med oss utmaningen till andra aktiviteter.