Här beskär vi en bild samtidigt som vi lägger in originalformatet.