Vad är konst? Naturlig sådan? Det vi ser i naturen eller något vi skapar med naturens hjälp, den finns bara där -konsten som bilden ger oss och vad vi ser. Här tolkar vi som vanligt och ser på den naturliga konsten. Frågorna blir obesvarade men vi ger vårt uttryck för temat. Du behöver klicka på bilderna för att se dem i sin helhet och i större format.