och hur vi avbildar dem. Här har vi olika bildteman av detaljer och det första vi gett oss på är:

VERKTYG

Vad är ett verktyg – vad ser vi?
Redskap, don, instrument, apparat, handredskap, doning, mojäng; lydig medhjälpare, hejduk, hantlangare, drabant. hjälpmedel