är öppna eller stängda eller så … men olika ser de i alla fall ut.