De står för färgen med sina självlysande arb.kläder samt former som de skapar.